‘Vijf jaar geleden wist een evenement nog maar weinig over zijn bezoeker’ Article by AV & Stage (Dutch)

Bij PlayPass draait het allemaal om evenementen en technologie. Aan de hand van RFID-chips wil het bedrijf voor zowel de organisatie als de bezoeker van een evenement de ervaringen verbeteren door middel van cashless payments en contactloze toegangscontrole. Inmiddels heeft het bedrijf voor onder meer Rock Werchter, Amsterdam Open Air en Lollapalooza Berlin, zijn diensten kunnen leveren.

“Onze systemen zijn niet vernieuwend in de zin dat we technologie uitvinden. In dat op- zicht is de OV-chipkaart in Nederland al lan- ger in gebruik. Wat wij doen zijn trends uit het dagelijks leven vertalen naar live-eve- nementen”, zegt David de Wever, CEO van PlayPass. “Uiteindelijk zal er in onze maat- schappij steeds minder met cash betaald worden. Het is ook niet onze bedoeling om zomaar technologie te implementeren op festivals, maar juist bij te dragen aan een betere ervaring van de bezoeker.”

PlayPass heeft als doelstelling om de er- varing van de bezoeker te verbeteren. Het voordeel van dit systeem is dat de klant geen contant geld mee hoeft te nemen. Be- zoekers maken een uniek sociaal profiel aan waarop zij hun tickets kunnen zien en geld kunnen overmaken voor tijdens het event. Naast het gebruiksvriendelijke karakter van dit systeem, levert het voor de organisatie ook zeker wat op. Doordat er aan elke RFID- chip een unieke ID gekoppeld is, wordt er veel data gegenereerd dat weer gebruikt kan worden om de kwaliteit van het festival te verbeteren.

‘Tot vijf jaar geleden wist de organisatie van een evenement nog maar weinig over zijn bezoeker”, zegt David de Wever. “Dank- zij onze producten kunnen evenementen zien welk publiek er op hun festival afkomt, hoe zij zich bewegen en gedragen. Meten is weten, en kennis is macht. De concurrentie in de festivalwereld is de laatste jaren toe- genomen. Als je weet wie je bezoekers zijn, wanneer ze komen en wat ze doen, kan je daar op inspelen en zo de ervaring voor hen verbeteren.”

Voordelen

Maar volgens De Wever zitten er meer voor- delen aan het systeem van PlayPass. Zo is het mogelijk om in de toekomst als organi- satie extra inkomsten te genereren. “Dank- zij het unieke profiel van de bezoeker kun je van alles te weten komen. Stel iemand is op een festival geweest en heeft nog 25 euro op zijn chip staan. Als organisator kan je hem op tickets korting geven voor bijvoor- beeld de volgende dag, zodat hij alsnog zijn geld zal uitgeven.”

PlayPass weet zich ten opzichte van an- dere bedrijven te onderscheiden. Het is de enige partij dat wereldwijd een certifice- ring van Paypall heeft. Ook zijn de systemen van Playpass veiliger, doordat het gebruik maakt van gebruikelijke encryptiestandaar- den. “Veel partijen werken niet met een systeem dat voldoende encryptie biedt, of ze werken online. Ons systeem is volledig afgesloten en werkt offline.”

De Wever merkt dat de systemen van Play- Pass positief worden ontvangen door zowel organisatie als bezoeker. “We zien bij orga- nisatoren dat ze het eerste jaar nog even moeten wennen en zich concentreren op de werking van het systeem. Pas in een tweede jaar gaan ze kijken hoe het kan bijdragen aan verdere verbeteringen en optimalisa- ties.”

Article by AV & Stage about payment systems at Events.